ایران فیدار > مقالات > کاتالوگ برد رامونا ۲۲۰ ولت | ایران فیدار

کاتالوگ برد رامونا فول کانال ۲۲۰ ولت (AC)

قابلیت ها

 • نمایشگر ۴ رقمی و تنظیمات با دقت یک دهم ثانیه.
 • رمز برای نصاب و عملکرد متفاوت در هنگام فراموشی.
 • تنظیم حالت سرویس )مد بدهکاری( و قفل شدن دستگاه روی تعداد کارکرد خاص.
 • قابلیت بستن فرمانهای خارجی جهت جلوگیری از نصب رسیور خارجی.
 • قابلیت نمایش شماره ریموت و حذف ریموت خاص.
 • حفاظت ولتاژ خروجی ۰۲ ولت در برابر اتصال کوتاه و نمایش پیغام خطا.
 • برنامه ریزی مجزا برای درب دو لنگه،تک لنگه ودرب ریلی همراه میکروسوئیچ.
 • زمان بازشدن و بسته شدن بصورت مجزا از هم همراه استارت آرام(SOFTSTART)
 • قابلیت لرن کردن ریموتهای کدلرنینگ و هاپینگ کد همزمان .
 • قابلیت تنظیم سه سرعت برای هر لنگه به صورت مجزا
 • قابلیت حرکت جکها به صورت مجزا از هم توسط ریموت به جای خلاص کردن جک.
 • قابلیت تنظیم میکروسوئیچها به صورت نرم افزاری.
 • تست موتورها قبل از حرکت.
کاتالوگ برد رامونا 220 ولت | ایران فیدار

مشخصات ترمینال ها

کاتالوگ برد رامونا 220 ولت | ایران فیدار
کاتالوگ برد رامونا 220 ولت | ایران فیدار

موتور ۱ و موتور ۲ از نوع ۲۲۰ ولت می باشند .


قفل برقی بر روی موتور ۱ نصب می گردد در نتیجه این موتور اول حرکت می کند.

چراغ چشمک زن

جهت اتصال چراغ چشمک زن ، که می توان نوع آن را (چشمک زن یا ثابت) را از پارامترها (E-FL) انتخاب کرد.


قفل برقی

جهت راه اندازی قفل برقی ۱۰ ولت در صورت لزوم.

با توجه به توان کم ترانس ورودی ممکن است این خروجی قابلیت باز کردن همه نوع قفل را نداشته باشد. لذا در صورت نیاز به خروجی قفل ، با توان و زمان بیشتر از خروجی رله پارکینگ استفاده کنید و پارامتر مربوطه را فعال کنید.


فرمان های ورودی

 • Start : فرمان باز شدن و بسته شدن دربها به صورت دو لنگه .
 • Ped : فرمان باز شدن و بسته شدن درب به صورت تک لنگه (فقط درب ۱)
 • Photo : فرمان چشم میباشد در صورت عدم استفاده باید بهم دیگر متصل شوند.
 • USW۱_Op : میکرو سوئیچ در حالت باز شدن لنگه ۱ برای دربهای ریلی و دولنگه.
 • USW۱_CL : میکرو سوئیچ در حالت بسته شدن لنگه ۱ برای دربهای ریلی و دولنگه.
 • USW۲_Op : میکرو سوئیچ در حالت بسته شدن لنگه ۲ برای دربهای ریلی و دولنگه .

فرمانهای خروجی

Motor۱ : جهت اتصال موتور درب ۱
Motor۲ : جهت اتصال موتور درب ۲
۲۰VDC : جهت استفاده مدار چشمی و غیره در موارد لزوم


فیوزها

F۱ : فیوز ۲ آمپر جهت قطع برق موتور ۱ در مواقع اضطراری.
F۲ : فیوز ۲ آمپر جهت قطع برق موتور ۲ در مواقع اضطراری.
F۳ : فیوز ۵ آمپر جهت قطع برق کل مدار در مواقع اضطراری.

از بستن سیم به جای فیوز جدا خودداری فرمائید

نمایشگر

چهار عدد سون سگمنت جهت تنظیمات پارامترها

LedLearn

جهت کد دادن ریموت کنترلرها و پاک کردن کدها

تاچ سوئیچ ها

A : جهت ورود به منوهای اصلی.
B : جهت ورود به زیر منو ها.
C : جهت افزایش پارامترها و ذخیره.
D : جهت کاهش پارامترها.

BACK

جهت برگشت به منو قبل.


ماژول گیرنده

دارای مدولاسیون ASK و فرکانس MHZ ۴۳۳ و قابلیت ذخیره سازی تا ۹۰ ریموت کنترل با فرمت کد لرنینگ و هاپینگ کد.

روش معرفی (ست کردن) ریموت

جهت معرفی ریموت به سیستم ابتدا باید توسط دکمه A وارد منو (RLD ۱) شوید سپس با فشردن دکمه B زیر منو (LRN) را انتخاب کنید و با فشردن دکمه C وارد زیر منو شوید. حال برای معرفی ریموت به عنوان کانال یک ، منوی (LN-A) و برای کانال دو ، منوی (LN-B) و برای کانال سه ، منوی (LN-C) و برای کانال چهار ، منوی (LN-D) را توسط دکمه B انتخاب کنید.پس از انتخاب کانال مورد نظر دکمه C را فشار دهید و منتظر شوید تا LED به صورت چشمک زن و نمایشگر به صورت چرخان در بیاید. حال با فشردن دکمه مورد نظر ریموت ، کد آن کلید به کانال مربوطه معرفی می گردد و در همان لحظه عبارت OH روی سون سگمنت نمایان میگردد.


معرفی کانال های ریموت

کانال یک(LN-A) : جهت باز و بسته کردن درب دولنگه در حالت دولنگه و ریلی.
کانال دو(LN-B) : جهت بازو بسته کردن درب تک لنگه در حالت دولنگه.
کانال سه(LN-C) : جهت فرمان دادن به رله پارکینگ و یا قفل برقی درب نفر رو.
کانال چهار(LN-D) : جهت قفل کردن سیستم در زمان باز بودن دربها (در زمان اسباب کشی).


نمایش شماره ریموت ذخیره شده

جهت نمایش شماره ریموتی که قبلا به دستگاه معرفی شده کافیست توسط دکمه A وارد منو (RAd ۱) شده سپس با فشردن دکمه B زیر منو (LRN) را انتخاب کنید و با فشردن دکمه C منوی (LN-A) را انتخاب کرده سپس با فشردن دکمه ریموت شماره آن ریموت بروی نمایشگر ظاهر می گردد.


پاک کردن ریموت خاص

جهت پاک کردن یک ریموت ابتدا باید شماره ریموت را بدانیم. سپس در منوی (RdA ۱) وارد زیهر منوی (Er-۱) شده سپس عبارت (ErOO) نمایان می گردد حال توسط دکمه های C و D شماره ریموت را وارد می کنیم سپس دکمه B را زده تا عبارت (YES) نمایان گردد حال با فشردن دکمه C ریموت مربوطه پاک می گردد و در حین عملیات سون سگمنت به صورت چرخان در می آید و در انتها عبارت (OH) بروی نمایشگر ظاهر می شود.


برنامه ریزی حرکت جک ها

توسط دکمه A وارد منوی (PArA) شوید و توسط دکمه B زمان باز شدن و بسته شدن هر لنگه و زمان کند شدن را بصورت مجزا تنظیم کنید . (مراحل تنظیم به صورت چارت در آخر آمده است)
سرعت حرکت کند را توسط منوهای (N۱-۵) , (N۲-۵) می توان تنظیم کرد.لازم به ذکر است که این پارامترها ۶ سرعت متفاوت برای جک های متفاوت ایجاد می کند در ۱= N۱-۵ سرعت آهسته بها سهرعت اصلی یکسان می گردد.
سرعت استارت اولیه در بسته شدن را (سرعت سوم) توسط منوهای ۵-N۴ یا ۵-N۳ می توان تنظیم کرد.
در صورت نیاز به حالت بسته شدن خودکار پارامتر (t-AC) را با تخصیص عدد بر حسب ثانیه می توان فعال کرد.با صفر کردن این پارمتر عملیات بسته شدن خودکار حذف می گردد.


توسط (OPEN DELAY) یا t-Od تاخیر در بازشدن درب ۲ را می توان تنظیم کرد که زمان اولیه آن ۲ ثانیه می باشد.
توسط (CLOSE DELAY)  یا t-CD تاخیر در بسته شدن درب ۱ را می توان تنظیم کرد که زمان آن بین ۰ تا ۹۹ ثانیه می باشد.
توسط پارامتر (Pedestrain) یا EP-d می توان حالت تک لنگه را در صورتی که یکی از دکمه های ریموت را به کانال LN-b معرفی کرده باشید، فعال نمود. توسط پارامتر t-pt میتوان میزان باز شدن درب ۱ را بر حسب دهم ثانیه تنظیم کرد. عددی که به این پارامتر تخصیص می دهیم از کل زمان باز شدن کسر می گردد. مثلا اگر  t-pt = ۰.۵  باشد زمان ۵ ثانیه از کل زمان بازشو کسر می گردد.
توسط پارامتر (Kick Back) یا E-CS می توان فشار نهایی پس از بسته شدن روی درب ۱ و زمان آن را توسط پارامتر t-St برحسب دهم ثانیه تنظیم نمود. این مد جهت اطمینان از بسته شدن درب در صورت وجود قفل برقی استفاده میگردد.
توسط پارامتر (Reverse Stroke) یا E-rS می توان حالت حرکت معکوس پیش از استارت روی درب ۱ را فعال نمود. این مد جهت سهولت در باز شدن قفل برقی تعبیه شده است.
توسط پارامتر (BackLash) یا E-bL می توان زمان پس زدن درب ها را پس ار بسته شدن بهر حسب ثانیه تنظیم کرد.


نکته

 • با هر تغییر برروی پارامترها در هنگام خروج از منو ، پارامترهای تغییر یافته بصورت خودکار ذخیره می شوند و عبارت SAVE سه بار چشمک می زند و از تنظیمات خارج می شود.

روش کار یا مراحل کارکرد برد جک رامونا

پس از دریافت فرمان استارت ، ابتدا موتورها چک می شوند.اگر مشکلی در اتصال موتورها به مدار بود ، فرمان V۱Er برای موتور ۱ و یا V۲Er برای موتور ۲ و یا VEEr برای جفت موتورها صادر می گردد. این عملیات تست اولیه موتور را می توان در منو E-Vt فعال و یا غیر فعال کرد.پس از تست موتورها سیستم ، ورودی چشمی را تست می کند اگر چشم به سیستم وصل نباشد پیغام PHOt صادر می گردد . تست اولیه چشمی در منوی E-PC قابل غیر فعال کردن است.

*هنگامی که چشمی خراب می شود پیغام PHOt ظاهر می گردد و باعث می شود درب باز و اگر باز است بسته شود.اگر پس از فرمان استارت توسط ریموت دوبار فلاشر چشمک زد و درب باز نشد این بدان معنا است که چشمی خراب است در این لحظه با فشرده نگه داشتن ۱۰ ثانیه ریموت کنترل  چشمی فقط یکبار از مدار خارج می گردد و اجازه باز شدن یا بسته شدن را می دهد.

پس از عملیات تست ، ابتدا موتور ۱ و سپس موتور ۲ (در صورت صفر نبودن پارامتر t-Od ، در غیر اینصورت همزمان ) شروع به حرکت می کنند و پس از رسیدن به زمان t-O۱-t-A۱ (برای درب یک) به دور آهسته می رود . اگر پارامتر (stop) یا E-SP فعال باشد قبل از رفتن به دور آهسته یک ثانیه توقف می کند اگر قبل از به اتمام رسیدن زمان حرکت دوباره فرمان استارت یا تک لنگه اعمال شود (در صورت غیر فعال بودن پارامتر E-NP ) باعث متوقف شدن درب ها می گردد و فرمان مجدد باعث حرکت درب ها در جهت عکس می شود.

هنگامی که درب ها باز می باشند زمان توقف (Pause) در صورت فعال بودن حالت t-AC آغاز می گردد در این هنگام نمایشگر شروع به شمارش زمان کرده اگر شئ جلوی چشم بیاید شمارش متوقف شده و از ابتدا آغاز می گردد. اگر t-AC=۰ باشد سیستم منتظر فرمان مجدد می ماند. اگر پارامتر (Close after photo) یا t-CP فعال باشد پس از عبور از چشمی پس از زمان تعیین شده در پارامتر (t-CP) بر حسب ثانیه ، درب به طور خودکار بسته می شود.توسط پارامتر t-dP می توان تاخیر عملکرد چشم را بهر حسب دهم ثانیه برای تمیز دادن انسان از اتومبیل ، تنظیم کرد.در همین حالت اگر کانال چهار LN-d توسط ریموت معرفی شده باشد با فشرده نگه داشتن دکمه ریموت به مدت ۴ ثانیه سیستم قفل می شود و با هیچ فرمانی درب بسته نمی شود و نمایشگر علامت (LOC) رانمایش می دهد و فلاشر یکبار چشمک میزند . با فشردن مجدد کلید ریموت (کانال چهار) به مدت ۴ ثانیه سیستم از قفل در میاید و دوباره فلاشر یکبار چشمک میزند.از این مدل برای اسباب کشی می توان استفاده کرد.


در هنگامی که درب ها باز هستند ، با انتخاب پارامتر E-CO می توان نوع فرمان بستن را انتخاب کرد. اگر E-CO=۰ باشد بستن فقط از طریق چشمی و تایم فراموشی امکان پذیر هست . اگر E-CO=۱ باشد بستن از طریق چشمی و تایم فراموشی و ریموت امکان پذیر هست.
پس از دریافت فرمان برای بسته شدن اگر شئ جلوی چشم باشد درب ها حرکت نمی کنند و علامت PHOt به صورت چشمک زن روی نمایشگر نمایان می گردد.
در هنگام بسته شدن درب ها اگر شئ جلوی چشم بیاید درب ها متوقف می گردند و پهس از ۱ ثانیه در جهت عکس شروع به حرکت می کند.
در هنگام باز شدن نمایشگر ابتدا علامت OPEN را نمایش می دهد و در هنگام بسته شدن علامت را نمایش می دهد و در هنگام بسته شدن علامت CLOS.
در لحظه فشار نهایی در صورت فعال بودن علامت CS نمایان می گردد.
در هنگام standby نمایشگر خاموش می شود و نقطه آن در حالت چشمک زن می ماند.


حالت هیدرولیک

با فعال سازی پارامتر E-HY در منوی پارامترها و اختصاص زمان برحسب ساعت به این پارامتر ، مد هیدرولیک فعال می گردد . این مد زمانی که از جک هیدرولیک استفاده میکنید کاربرد دارد. پس از فعال سازی درهنگامی که درب ها بسته هستند پس از گذشت زمانی که برای این پارامتر تعریف شده یکبار موتورها در جهت بسته شدن به مدت ۳ ثانیه روشن شده و خاموش می گردند این عمل باعث می گردد که در سرما فشار روغن افت نکند.


برنامه ریزی درب دو لنگه

جهت ورود به تنظیمات درب دو لنگه ابتدا توسط کلید A روی حالت (dEF(defualt رفته و توسط کلید B گزینه ی dEF۲ را انتخاب می کنیم تنظیمات مربوط به درب دو لنگه در منوی PArA ظاهر می گردد.

پس از فعال کردن این حالت مدار فرمان به تنظیمات کارخانه ای باز می گردد.


برنامه ریزی درب ریلی

جهت ورود به تنظیمات درب ریلی ابتدا توسط کلید A روی حالت (dEF(defualt رفته و توسط کلید B گزینه ی  dEF۱ را انتخاب می کنیم تنظیمات مربوط به درب ریلی در منوی PArA ظاهر می گردد. لازم به ذکر است که موتور ۱ جهت درب ریلی استفاده می گردد و میکرو سوئیچ ها بنا به مورد استفاده می توانند به صورت فعال با صفر یا فعال با یک و یا غیر فعال در آیتم (EU-S (micro switch تنظیم شوند. پس از فعال کردن این مد تنظیمات کارخانه ای باز می گردد.


برنامه ریزی اتوماتیک

ابتدا توسط کلید A روی حالت (ASEt (automatic set رفته و با فشردن کلید B وارد مد تنظیم اتوماتیک می شویم  مراحل کار در فلوچارت تنظیمات آمده است
**تنظیمات زمان در این حالت با دقت ۰.۱ ثانیه انجام می شود. 


تست ورودی ها (It)

ابتدا توسط کلید A روی حالت (ItSt (Input set می رویم و توسط کلید B وارد این مد میشویم. پس از تحریک هر یک از ورودی ها دیجیت مربوطه به آن روی سگمنت ۲ نمایش داده می شود شکل مقابل نمایش می دهد با زدن کلید A روی برد می توان از این مد خارج شد 

کاتالوگ برد رامونا 220 ولت | ایران فیدار

تست جک ها (JtSt)

گاهی اوقات لازم است که هر یک جک ها را به صورت مجزا به موقعیت خاصی ببریم. معمولا برای این کار جک ها را خلاص می کنند و در موقعیت مورد نظر دوباره درگیر می کنند. دراین برد می توان به جای خلاص کردن جک ها از مد (JtSt (jack test استفاده کرد . ابتدا توسط کلید A روی JtSt می رویم و با کلید B وارد این مد می شود پس از ورود نمایشگر مقدار U۱ که معرف جک ۱ می باشد را نمایش می دهد حال با فشردن کلید C درب ۱ با سرعت تند باز می شود و پس از رها کردن کلیدها متوقف می شود و با فشردن کلید D درب ۱ بسته می شود و با رها کردن کلید متوقف می گردد . با زدن کلید B بسته می شود و با رها کردن کلید متوقف می گردد.با زدن کلید B روی برد مقدار U۲ نمایش داده میشود و همین اعمال برای درب ۲ انجام می شود. با زدن کلید A روی برد می توان از این مد خارج شد.


عملکرد رله پارکینگ

با لرن کردن کانال C ریموت می توان رله پارکینگ را تحریک کرد. اگر پارامتر t-PA صفر باشد با هر بار زدن ریموت کانال C رله به مدت ۰.۷ ثانیه تحریک شده و قطع می گردد از این حالت برای باز کردن درب عابر رو استفاده می گردد. اگر پارامتر t-PA غیر از صفر بود بعنوان مدت زمان (برحسب دقیقه) وصل رله پارکینگ پس از بسته شدن کامل درب می باشد.یعنی با باز شدن درب ها این رله تحریک و پس از بسته شدن درب ها و گذشت زمان تعیین شده توسط پارامتر t-PA رله قطع می گردد.

اگر پارامتر E-LP فعال باشد از رله پارکینگ بعنوان قفل برقی برای قفل های کولونی استفاده کرد.با تعیین زمان برحسب ثانیه به این پارامتر با بازشدن یا بسته شدن درب ، خروجی قفل فعال شده و پس از اتمام زمان قفل غیر فعال می گردد. 

اگر پارامتر E-Pb فعال باشد از رله پارکینگ بعنوان فلاشر می توان استفاده کرد.


خروجی رله پارکینگ فاقد ولتاژ است و فقط بعنوان یک کلید ۵ آمپری عمل می کند.

علائم اختصاری و نقشه ها


کاتالوگ برد رامونا 220 ولت | ایران فیدار
کاتالوگ برد رامونا 220 ولت | ایران فیدار
کاتالوگ برد رامونا 220 ولت | ایران فیدار

کاتالوگ برد رامونا 220 ولت | ایران فیدار