ایران فیدار > درب اتوماتیک در اصفهان > درب اتوماتیک شیشه ای در اصفهان > نصب درب اتوماتیک شیشه ای
نصب انواع درب سکوریت برقی | ایران فیدار

نصب سکوریت اتوماتیک در اصفهان

نصب درب های اتوماتیک شیشه ای از دو مرحله ی کلی تشکیل شده است ابتدا نصب اجزای مکانیکی سپس نصب اجزای الکترونیکی که به آن ها اشاره می کنیم.


مراحل نصب قطعات مکانیکی :

 • ابتدا دو قوطی آهن ۴*۴ را به هم جوش می دهیم و یا یک قطعه آهن ۴*۸ فراهم می کنیم که به عنوان پایه اپراتور در بالای درب شیشه ای باید قرار گیرد و آن را به اندازه ی عرض کل ورود به علاوه ۳۰ cm برش می زنیم چون حداقل به اندازه ی ۱۵ cm  ار هز طرف باید وارد دیوار شده و محکم گردد تا اپراتور روی آن قرار گیرد.
 • مقاطع U شکل را در دو طرف ورودی فیکس می کنیم و مقاطع U شکل کفی های درب ها ثابت را نیز در مکان خود در بالا و پایین فیکس میکنیم.
 • ریل مربوط به قرار گیری قطعات اپراتور را برش زده و در بالای در شیشه ای نصب می کنیم.
 • لنگه های ثابت درب را در جای خود در مقاطع U شکل افقی قرار می دهیم و فیکس می کنیم.
 • کپس و نمدی های مربوط به درب های ثابت و متحرک نصب خواهد شد.
نصب سکوریت اتوماتیک - نصب سکوریت برقی اصفهان | ایران فیدار

مراحل نصب قطعات الکتریکی :

 • ابتدا موتور را داخل شیار تعبیه شده در ریل بالای درب شیشه ای در سمت راست ریل نصب می کنیم.
 • حال پولی هرزگرد یا قرقره را در همان شیار مربوط به موتور ولی در سمت راست ریل نصب می کنیم.
 • حال هنگر ها را در مکان خود روی سطح مقطع ریل قرار داده و به طور ابتدایی نصب می شود.
 • تسمه گیر های مربوط به هنگر را نیز نصب می کنیم.
 • حال جای قرار گیری چشمی بین درب را روی درب ها مشخص کرده
 • سنسور بالای درب را نیز در محل خود قرار داده و نصب می کنیم.
 • کنترلر مرکزی درب شیشه ای را نیز در مکان آن در ریل بالا قرار می دهیم.
 • حال تسمه را دور تا دور فولی موتور و قرقره یا فولی هرزگرد نصب کرده و توسط تسمه گیر مربوط به آن ثابت می کنیم و توسط سفت کن قرقره آن را محکم و تیم می کنیم.
 • در آخر نوبت به تنظیمات الکتریکی داخل کنترلر می رسد که می توان با استفاده از کاتالوگ راهنما آن را انجام داد.
نصب سکوریت اتوماتیک - نصب سکوریت برقی اصفهان | ایران فیدار