ایران فیدار > درب اتوماتیک در اصفهان > درب اتوماتیک زیر سقفی در اصفهان > تعمیر و خدمات درب اتوماتیک زیر سقفی
تعمیر در اتوماتیک زیر سقفی | ایران فیدار

خدمات درب اتوماتیک زیر سقفی اصفهان

در سکشنال اصفهان - در زیر سقفی اصفهان | ایران فیدا

تعمیر پنل در سکشنال


تعمیر در زیر سقفی در اصفهان | ایران فیدار

تعمیر ریل و غلطک در زیر سقفی

نصاب در زیر سقفی - قیمت در زیر سقفی | ایران فیدار

تعمیر و خدمات فنر درب زیر سقفی

قیمت در اتوماتیک زیر سقفی | ایران فیدار

تعمیر و خدمات موتور درب زیر سقفی

نکاتی در مورد نگهداری درب های اتوماتیک زیر سقفی

اگر درب اتوماتیک زیر سقفی به درستى نصب شود و مورد استفاده قرار گیرد سطوح ایمنى مورد نیاز را برآورده مى کند. با این وجود توصیه مى شود نکات عملى ذکر شده مورد مطالعه قرارگیرد تا از بروز صدمه جلوگیرى بعمل آید.بنابراین قبل از استفاده حتماً نکات زیر مطالعه شود :


 • از ورود کودکان یا سالخوردگان در محدوده کارى سیستم اتوماسیون خصوصاً در هنگام کارکرد اکیداً جلوگیرى نمایید.
 • تجهیزات ارسال فرمان مانند ریموت و . . . را از دسترس کودکان محفوظ نگهدارید تا سهواً فرمانى به سیستم ارسال نگردد.
 • در هنگام حرکت سیستم، مانع حرکت درب نشوید.
 • اگر درب قفل مى باشد، در جهت باز شدن به آن نیرو وارد نکنید باید بند آویزان به آن را بکشید.
 • تغییرى در سیستم اتوماسیون ایجاد نکنید.
 • در حالتى که خرابى پیش آمده است، برق اصلى را قطع نمایید، خلاص کن دستى را آزاد کنید و از یک تکنسین آموزش دیده در این زمینه، براى رفع خرابى دعوت بعمل آورید .(نصاب سیستم)
 • قبل از هرگونه نظافتى بر روى سیستم برق اصلى را قطع نمایید.
 • چشمهاى ایمنى و تجهیزاتى که نمایانگر نورى براى هشدار مى باشند تمیز نگهدارید. دقت کنید چشمهاى ایمنى توسط شاخه و درختچه ها پوشانده نشوند.
 • براى هر گونه دسترسى و تغییر در سیستم اتوماسیون از یک تکنسین آموزش دیده کمک بگیرید(نصاب سیستم)
 • هر یکسال براى بازدید فنى سیستم از نصاب خود کمک بگیرید.
 • بصورت متناوب کابلها، فنرهاى بالانس، ساپورت فنر را براى پیدا کردن کارکرد غیر طبیعى، نشانه اى از خرابى و . . . بررسى نمایید. در حالتى که خرابى را در سیستم مشاهده نموده اید از سیستم استفاده ننمایید. هرگونه خرابى یا آسیبى که به سیستم وارد شده است، موجب بروز سانحه مى گردد.
 • بصورت متناوب خاصیت برگشت پذیرى سیستم در هنگام برخورد با مانع را با گذاشتن یک مانع در ۵ سانتى متر مانده به کف، بررسى نمایید.اگر قابلیت اجرا نشد، از نصاب خود کمک بگیرید.

تعمیر و سرویس غلطک های لولایی درب اتوماتیک زیر سقفی (Sectional)
یکی از دلایل به سر و صدا افتادن درب سکشنال ، غلطک های کناری ساندویچ پنل ها می باشد. این غلطک ها به دلیل کارکردن زیاد در مسیر ریل ساییده می شود و در نتیجه نسبت به اندازه ریل ، کوچکتر خواهد شد و یا در اثر برخورد جسمی به درب شفت غلطک خم شده باشد و در کار غلطک خلل ایجاد شود و باعث سر و صدا می شود.
جهت برطرف کردن مشکل ساییدگی می توانید از روغن مخصوص لولای درب ها استفاده نمایید

در تصویر مکان هایی که باید روغن کاری شوند مشخص شده است.

تعمیر غلطک در سکشنال اصفهان - تعویض غلطک در زیر سقفی | ایران فیدار

تعمیر و سرویس فنر درب سکشنال زیرسقفی اتوماتیک

فنر درب اتوماتیک سکشنال یکی دیگر از قطعاتی است که بصورت مداوم در زمان بالا و پایین رفتن درگیر است. در نتیجه احتمال شکستن و یا به سر و صدا افتادن این قطعه زیاد می باشد. جهت سرویس این قطعه از روغن اسپره ای استفاده می شود تا روغن به درستی در لابه لای آن وارد شود.

فنر در سکشنال - فنر در زیر سقفی | ایران فیدار