ایران فیدار > مقالات > کاتالوک جک ریلی راجر | ایران فیدار

کاتالوگ جک ریلی راجر

نحوه ی سیم بندی و اتصالات برد جک راجر

۱. L فاز ورودی
۲. N نول ورودی
۳. اتصال زمین
۴. AP۱ خروجی ۲۳۰ موتور ۱ : بازشو
۵. CM۱ خروجی ۲۳۰ موتور ۱ : سیم مشترک
۶. CH۱ خروجی ۲۳۰ موتور ۱ : بسته شو
۷. AP۲ خروجی ۲۳۰ موتور ۲ : بازشو
۸. CM۲ خروجی ۲۳۰ موتور ۲ : سیم مشترک
۹. CH۲ خروجی ۲۳۰ موتور ۲ : بسته شو
۱۰ . ۱۱. COR لامپ courtesty
۱۱ . ۱۳. LAM لامپ فلاشر
۱۴. رسیور آنتن
۱۵. قطب دیگر آنتن برای ورودی رادیو رسیور 
۱۶. تغذیه انکدر موتور (+۵v)
۱۷. سیگنال انکدر موتور ۱ 
۱۸. سیگنال انکدر موتور ۲
۱۹. پایه مشترک ورودی و خروجی ولتاژ پایین
۲۰. FCA۱ ورودی Limit switch باز شو موتور ۱ (NC)
۲۱. FCC۱ ورودی limit switch بسته شو موتور ۱ (NC)
۲۲. FCA۲ ورودی limit switch باز شو موتور ۲ (NC)
۲۳. FCC۲ ووردی limit switch بسته شو موتور ۲ (NC)

۲۴.۲۵. COM  مشترک ورودی و خروجی ولتاژ پایین 
۲۶. ORO ورودی ساعت کلاک (NO)
۲۷. AP کلید فرمان باز شو (NO)
۲۸. CH کلید فرمان بسته شو (NO)
۲۹. PP کلید فرمان مرحله ای (NO)
۳۰. PED کلید فرمان نیمه باز شو (NO) می توان تنظیم کرد تنها یک لنگه در باز شود یا یک لنگه به صورت نیمه باز باز شود .
۳۱. COM سیم مشترک برای ورودی و خروجی های ولتاژ پایین
۳۲. ۲۴ ولت AC تغذیه لوازم جانبی .
۳۳. COM سیم مشترک برای ورودی و خروجی های ولتاژ پایین
۳۴. SC اتصالات لامپ باز بودن درب ، شما می توانید از این ترمینال برای تست فتوسل ها استفاده نمایید. (باید پارامتر  A۸=۰۲ قرار دهید)
۳۵. COM سیم مشترک برای ورودی و خروجی های ولتاژ پایین
۳۶. FT۲ فتوسل ۲ NC 
۳۷. FT۱ فتوسل ۱ NC
۳۸. COS ۲ سفتی ایج ۲ (NC)
۳۹. COS ۱ سفتی ایج ۱ (NC)
۴۰. COM سیم مشترک برای ورودی و خروجی های ولتاژ پایین
۴۱. ST استاپ (NC)
۴۲. ۴۳. ES قفل برقیدر برقی پارکینگ - در ریلی پارکینگ | ایران فیدار

فیوز ها

F ۱= A ۶.۳
F ۲= ۶۳۰ mA

نکات مهم نصب

۱. یک عدد خازن بین ترمینال های AP و CH هر موتور نصب نمایید و مقدار آن را از داخل مشخصات فنی موتور بیابید.
۲. در ابتدای کار انکدر قطع است : اگر میخواهید که آن را نصب نمایید از پارامتر - b استفاده نمایید. ( داخل پارامتر ۷۵ میتوانید مقدار مناسب را انتخاب نمایید .)
۳. کلیه ی لوازم ایمنی که دارای کناکت بسته NC هستند باید به پایه ی COM جامپر زده شود . یا اینکه از طریق پارامترهای
۵۱ ، ۵۳ ، ۵۴ ، ۷۲ ، ۷۳ ، ۷۴ می توانید آنها را غیر فعال نمایید . 
وضعیت استاندارد ورودیهای COS ۲ ، COS ۱ ،FT ۲ ، FT ۱ به این شکل است که باید جامپر نصب شود اما limit switch و encoder نیازی به نصب جامپر ندارند. (ترمینال های ۲۰ الی ۲۳) . در صورتیکه limit switch در وضعیت on باشد ، به هنگام رسیدن به مکان مشخص شده ، برق موتور قطع میشود. در این صورت limit switch روی ترمینال های ۲۰ الی ۲۳ نصب نشده بلکه روی سیم مشترک موتور نصب شده است.


کلید های رسیور

رسیور این برد دارای دو قابلیت می باشند
PR ۱ . عملکرد نیمه باز شو ( می توانید در پارامتر ۷۷ آن را تغییر دهید.)
PR ۲. عملکرد مرحله ای ( می توانید در پارامتر ۷۶ آن را تغییر دهید.)


صفحه نمایشگر

صفحه نمایشگر در صورتیکه در هر یک از مد های کاری دستگاه باشد اطلاعات متفاوتی را نشان می دهد.

الف ) مد فرمان / ایمنی
در این مد نمایشگر وضعیت دستور داده شده را در دو عدد سمت چپ و وضعیت ایمنی را در دو عدد سمت راست نمایش می دهد.
ب ) مد پارامتر ها
در این مد نمایشگر شماره پارامتر را در دو عدد سمت چپ و مقدار آن را در دو عدد سمت راست نمایش می دهد. به عنوان مثال  A ۲  ۰۲ به معنی پارامتر شماره ۲ است که مقدار آن نیز ۲ میباشد.

 

نمایشگر جک ریلی راجر | ایران فیدار

تغییر پارامترها :
کلید بالا و پایین را بزنید و پارامتر مورد نظر را انتخاب کنید و سپس با کلید + و - مقدار آن را تغییر دهید. ( عدد سمت راست چشمک زن است .)
اگر یک کلید را به مدت ۱ ثانیه ممتد نگه دارید وارد مد راه اندازی جدید خواهید شد . برای ذخیره کردن مقادیر تغییر داده شده فقط کافیست چند ثانیه منتظر بمانید و یا به پارامتر دیگری بروید. که در این صورت صفحه ی نمایشگر با یکبار نمایش سریع مقدار را به شما نشان میدهد که تغییر ایجاد شده ذخیره شده است.

چک ریلی - موتور در برقی ریلی | ایران فیدار

ج) مد stand by:
 LED برق ورودی (POWER) چشمک زن است . صفحه ی نمایشگر بعد از ۱۰ دقیقه به صورت اتوماتیک وارد مد stand by  خواهد شد.

د) مد تست
در سمت چپ نام دستور فعال شده نمایش داده می شود و در سمت راست نام ترمینالی که در حال اخطار است به صورت چشمک زن خواهد بود .

توجه
بعضی از پارامترهای ( - B و - b ) خاص هستند و تغییر آنها به هنگام کارکرد درب بسیار خطرناک هستند و ممکن است باعث خرابی شود . بعد از تغییر این پارامترها باید یکبار برق را قطع کنید و دوباره وصل کنید.

موتور در برقی پارکینگ | ایران فیدار

RESET کردن مقادیر استاندارد

برق کنترلر را قطع نمایید و همزمان کلید بالا و پایین را نگه دارید و کنترلر را روشن کنید بعد از ۳ ثانیه صفحه ی نمایشگر پیام
" rst " را به صورت چشمک زن نمایش میدهد. 


مد کاربری تست

در صورتیکه موتورها در حالت توقف باشند با کلید test وارد این مد می شوید و صفحه نمایشگر به صورت رو به رو در می آید.
از طریق این مد می توانید دستورات و اتصالات را چک نمایید. کنترلر و لامپ فلشر در هر بار فعال شدن SC به صورت چشمک زن در می آید. و به شکل زیر در می آیند :
. در سمت چپ دستور مربوطه به مدت ۵ ثانیه روشن میشود . 
. ترمینالی که در وضعیت هشدار قرار دارد در سمت راست چشمک زن می شود. 
بعد از ۱۰ ثانیه بعد از فعال شدن این مد کنترلر به وضعیت استاندارد بر می گردد . برای خروج از این مد دوباره کلید test را بزنید.

جک درب اتوماتیک پارکینگ | ایران فیدار

تغییر مد پارامتر ها

این کنترلر به شما این امکان را می دهد که وارد دو مد پارامترها شوید : مد ساده ، مد گسترده 
درمد ساده این امکان وجود دارد که با تعداد محدودی پارامتر اپراتور را نصب نمایید . توجه نمایید که کنترلر از ابتدا در حالت مد ساده در نظر گرفته شده است و در صورتیکه بخواهید به مد پیشرفته برویید باید کلید های بالا و پایین را به مدت ۳ ثانیه نگه دارید و بعد از آن صفحه نمایشگر اولین پارامتر از پارامترهای گسترده را نمایش میدهد.
پارامترهای زیر تعدادی از پارامترهای گسترده مهم می باشد که در این دستور العمل گرداوری شده که در صورت اعلام نیاز مشتری قابل تغییر است.

درب اتوماتیک ریلی در اصفهان | ایران فیدار

بسته شدن اتوماتیک بعد از زمان وقفه (A۲)

برای فعال این قابلیت باید مقدار آن را از ۰ تغییر دهید. اگر آن را روی ۹۹ بگذارید همواره بعد از یک زمان توقف بسته شدن اتوماتیک را خواهید داشت . اگر مقدار آن را کمتر از ۹۹ ثانیه قرار دهید تعداد دفعات اجرای اتوماتیک بسته شدن را تعیین می کنید. مثلا اگر A ۲ را ۱ بگذارید در هنگام بسته شدن درب اگر مانعی جلوی فتوسل قرار گیرد درب باز میشود اما دیگر بست نمی شود.
نکته مهم : مقدار پارامتر ۴۹ ارتباط مستقیم با این پارامتر دارد و باید مشابه پارامتر A۲ باشد.


عملکرد همزمانی : (A۴)

اگر دو مصرف کننده باهم رسیدند و همزمان و هر دو کلید ریموت کنترل را فشار دادند که درب باز شود ، می توان با تنظیم این پارامتر روی عدد ۱ مانع اجرای مرحله مرحله ای دستور و بسته شدن درب شوید و دراین صورت زمان توقف دو برابر میشود.


مد دستی : (۰۷)

در این مد موتور ها فقط در صورتی روشن هستند که فرمان های PP و CP دائما فعال باشند و وقتی این فرمان ها قطع شود موتور متوقف میشود.


طول حرکت موتور در سرعت کاهشی :(۴۱ ، ۱۱ ، ۱۲)

اگر سرعت کاهشی فعال باشد ( پارامتر ۴۱ روی ۰ نباشد) شما می توانید با توجه به کل مسیر و سرعت حرکت موتور در سرعت پایین را تغییر دهید.در پارامتر ۴۱ می توانید دو سرعت پایین را برای هر یک از دو موتور انتخاب کنید.


تنظیم حدود جبران سازی : (۱۶)

اگر برای کنترل برد زمان کارکرد تنظیم کردید ، برای اطمینان از اینکه در صورت وقوع اختلاف دما باد و باران درب به طور کامل بسته شود ، بهتر است یک حدود ایمنی ۳_۴ ثانیه برای موتور تعریف نمایید. به طور مثال در فعال شدن فتوسل درب با زمان حرکت قبلی حرکت می کند به اضافه ی زمان جبران که در این پارامتر تنظیم کرده اید. (مثلا اگر موتور ۵ ثانیه کار می کند و زمان جبران ۳ ثانیه باشد موتور ۸ ثانیه فعال خواهد بود.)


زمان برگشت بعد از برخورد با مانع : (۲۷)

این زمان مشخص می کند که موتور باید چند ثانیه بعد از برگشت از هنگامیکه به مانع برخورد کرد روشن می ماند. اگر شما این مقدار را بزرگ انتخاب کنید میتوانید مطمئن باشید که برگشت به طور کامل انجام شده است.

start up (استارت آپ) (۳۶)
این مد تنظیم قدرت موتور را در زمان راه اندازی بر عهده دارد و باعث میشود موتور برای حرکت لنگه درب ماکزیمم گشتاور را داشته باشد. زیاد کردن این مقدار بستگی به شرایط محیطی نصب دارد به طور مثال در جایی که دمای هوا پایین است.

بازگشت به  تنظیمات کارخانه : (۹۰)
با کلید بالا و پایین به پارامتر ۹۰ بروید و سپس کلید های + و - را همزمان فشار دهید.

برنامه ریزی زمان کارکرد موتور بدون انکدر:
یکبار کلید PROG را بزنید : موتور ۱ شروع به حرکت می کند (AP۱) و بعد از یک زمان تاخیر به طور اتوماتیکی موتور ۲ شروع به حرکت میکند (AP۲ برای دو ثانیه نمایش داده میشود ) صفحه نمایش AP۱  را نمایش میدهد زیرا موتور ۱ اولین لنگه ایست که به استاپ مکانیکی برخورد میکند و اولین لنگه ایست که با زدن کلید PROG  برای دومین بار می ایستد.

دومین بار کلید PROG را بزنید وقتی لنگه ۱ به استاپ مکانیکی میرسد ،باید کلید PROG را بزنید تا موتور ۱ بایستد. صفحه نمایشگر AP۲ را نشان میدهد زیرا موتور دو لنگه بعدی است که با برخورد با استاپ مکانیکی می ایستد.

سومین بار کلید PROG را بزنید : هنگامیکه دومین لنگه ی در باز شدن به استاپ مکانیکی میرسد ، باید همین عملیاتی که برای لنگه ی اول انجام دادید اجرا کنید . صفحه نمایشگر کلمه PA را چشمک زن نمایش میدهد بعد از ۲ ثانیه به طور اتوماتیک لنگه دوم شروع به بسته شدن میکند و صفحه نمایشگر کلمه CH۲ را نمایش میدهد.

چهارمین بار کلید PROG را بزنید : وقتی زمان  time closing به اتمام رسید باید کلید را بزنید تا لنگه ۱ شروع به بسته شدن کند.صفحه نمایشگر به مدت ۲ ثانیه کلمه CH۱ را نشان میدهد و بعد از آن دوباره عبارت CH۲ را نمایش خواهد داد.

پنجمین بار کلید PROG را بزنید: هنگامیکه لنگه دوم در بسته شدن به استاپ مکانیکی میرسد، ما پیشنهاد میکنیم تا ۳ ثانیه صبر کنیم . بعد کلید PROG را بزنید ، سپس موتور ۲ می ایستد و صفحه نمایشگر کلمه CH۱ را نمایش میدهد .

ششمین بار کلید PROG را بزنید: هنگامیکه لنگه ۱ در بسته شدن به استاپ مکانیکی برخورد میکند ؛ما پیشنهاد میکنیم تا ۳ ثانیه صبر کنیم.سپس کلید PROG را بزنید و موتور ۱ را متوقف کنید.

هنگامی که برنامه به اتمام رسید:
     . اگر برنامه به طور کامل انجام شد ، صفحه نمایشگر برمی گردد تا وضعیت ورودی ها را مشخص نماید.
     . در غیر این صورت صفحه نمایشگر عبارت APP.E ،باید مجدد مراحل برنامه را اجرا کنید.


نمایش خطا :
پارامترهای عملکردی روی یک حافظه جانبی EEPROM ذخیره شده است . خطا در پارامترها روی صفحه نمایشگر نشان داده میشود و کنترل برد غیر فعال میشود.
به طور مثال اگر پارامتر شماره ۲۳ خطا داشته باشد صفحه نمایشگر تصویر رو برو را نشان خواهد داد.

جک در ریلی پارکینگ | ایران فیدار