ایران فیدار > > کاتالوگ و راهنمای برد بتا | ایران فیدار

کاتالوگ برد بتا فول کانال F- CH

ویژگی های برد کرکره برقی CH-F بتا

 • تنظیم زمان عملکرد موتور
 • تنظیم زمان Auto Close
 • حفظ زمان عملکرد موتور و auto close و برنامه ریزی ، در هنگام قطع برق
 • قابلیت نصب فتوسل جهت تشخیص مانع و افزایش ایمنی
 • قابلیت تغییر حرکت موتور بدون تغییر سیم بندی (کافی است Dip۲ را در حالت ON قرار دهید)
 • استفاده از دستگاه به صورت CH-۱ یا CH-۵
 • جهت استفاده از برد فلاشر یک لامپ ۲۲۰ ولت به کانکتور فلاشر وصل کنید.
 • جهت حذف برد فلاشر کافی است اتصال لامپ ۲۲۰ ولت را جدا کنید.
 • تشخیص بالا یا پائین آمدن موتور با عملکرد فلاشر
 • قابلیت کار با ریموت های لرنینگ بتا تا ۸۰ عدد (قابلیت ارتقا تا ۶۰۰ عدد ریموت)
 • قابلیت کار با ریموت های هاپینگ کد بتا تا ۶۰ عدد (قابلیت ارتقا تا ۵۰۰ عدد ریموت)
کاتالوگ و راهنمای برد بتا | ایران فیدار

بسته شدن اتوماتیک (auto close)

برای فعال کردن زمان Auto close( بسته شدن اتوماتیک) Dip Switch ۱ را در حالت ON قرار دهید. زمان Auto Close در حالت پیش فرض به مدت ۴۰ ثانیه تنظیم شده است. اگر چنانچه این زمان را بخواهید تغییر دهید باید.
××× دکمه TIME روی مدار کنترل را فشار داده و رها کنید، LED شروع به چشمک زدن سریع می کند.
××× کلید D ریموت را یکبار فشار دهید، رله فالشر فعال می شود.
××× پس از گذشت زمان دلخواه کلید D را یک بار دیگر فشار دهید. این فاصله زمانی ثبت شده و همیشه پس از طی این زمان درب به صورت اتوماتیک بسته خواهد شد.


نکته:
پس از سیم بندی صحیح دستگاه طبق نقشه مدار کنترل ، جهت کار با ریموت و با توجه به DIP Switch ۳ به موارد زیر توجه داشته باشید.

اگر مدار کنترل در حالت CH-۱ باشد، برای بالا بردن کرکره از کلید B ، برای پائین آوردن کرکره از کلید A و برای ایست کردن از کلید C ریموت بتا که با دستگاه لرن شده است، استفاده می شود.


عملکرد دستگاه به صورت dip۳: on

اگر مدار کنترل در حالت CH-۵ باشد، برای بالا بردن ، پائین آوردن و همچنین ایست کردن کرکره فقط یکی از کلیدهای روی ریموت بتا که با دستگاه لرن شده است ، استفاده می شود. در این حالت می توان با هر دکمه ریموت یک مرکز کرکره پنج کانال را کنترل کرد.


تغییر جهت عملکرد موتور

در صورتی که سیم بندی انجام شده در جهت عکس عملکرد مورد نیاز باشد، می توان با استفاده از ۲ DIP Switch بدون نیاز به تغیر سیم بندی انجام شده جهت عملکرد موتور را تغییر داد.

طریقه زمان دادن عملکرد موتور

 • ابتدا کرکره را پائین آورده و دکمه TIME روی مدار کنترل را فشار داده و رها کنید ، LED شروع به چشمک زدن سریع می کند.
 • کلید A یا B ریموت را یکبار فشار دهید تا کرکره کامالا باال برود.
 • پس از گذشت چند ثانیه (حدود ۴ یا ۵ ثانیه) کلید A یا B را یک بار دیگر فشار دهید. این فاصله زمانی ثبت شده و همیشه پس از طی این زمان برق موتور قطع می شود.

تذکر

مدت زمان عملکرد موتور فقط و فقط برای حفاظت موتور انجام می شود و حتماا می بایست از لیمیت سوئیچ نیز به موازات این کار استفاده گردد.

مدار کنترل کرکره در حالت CH-۵ فقط با یکی از چهار کلید ریموت بتا که با دستگاه لرن شده فعال می شود.

طریقه لرن کردن ریموت

 • کلید لرن را فشار داده و به مدت نیم ثانیه نگهدارید. (LED به حالت چشمک زدن سریع میرود)
 • یکی از کلیدهای ریموت بتا را که می خواهید با دستگاه کار کند را فشار داده و به مدت ۱ ثانیه نگه دارید.
 • لرن شدن ریموت با چهار بار چشمک زدن سریع تأیید می شود.

 • کلید لرن را فشرده و به مدت ۱۰ ثانیه نگه دارید.
 • LED پس از چندین بار چشمک زدن سریع به حالت دائم روشن می ماند.
 • پس از رها کردن دکمه لرن ، پاک کردن کل حافظه با چند بار چشمک زدن سریع تأیید می شود.

تذکر

 • بعد از پاک کردن کل حافظه زمان عملکرد موتور ۳ دقیقه و زمان auto close به مدت ۴۰ ثانیه برنامه ریزی میشود.( برای تغییر دادن این زمان ها به طریقه زمان دادن عملکرد موتور و زمان دادن auto close مراجعه کنید)

نقشه فنی دستگاه

کاتالوگ و راهنمای برد بتا | ایران فیدار
کاتالوگ و راهنمای برد بتا | ایران فیدار